آموزش الکترونیک

ولتاژ، جریان و توان

ولتاژ، جریان و توان
مقدمه اولین قدم در یادگیری الکترونیک، درک مفهوم درستی از ولتاژ، جریان و توان می باشد. برای این منظور در این مقاله سعی خواهیم کرد به زبان ساده برخی از مفاهیم مناسب در این زمینه را بیان کنیم. ولتاژ ولتاژ عملاً فشاری است که باعث حرکت الکترون های باردار در یک مدار الکتریکی بسته می شود. واحد اندازه گیری ولتاژ، ولت بوده و با علامت V نمایش داده می شود. هر چه مقدار ولتاژ بالاتر باشد، این فشار بالاتر بوده و الکترون ها تمایل بیشتری برای حرکت دارند. به صورتیکه در ولتاژهای بسیار بالا (چند ده کیلو ولت) ممکن است الکترون ها حتی از مواد عایق مانند هوا هم عبور کنند. در این حالت، عبور الکترون ها به صو...
Read More

آشنایی با قطعات الکترونیک

آشنایی با قطعات الکترونیک
امروزه الکترونیک در زندگی ما جزئی جدانشدی شده است. در هر روز، ما با تجهیزاتی کار میکنیم که تماماً و یا بخشی از آن ها به کمک مدارات الکترونیکی راه اندازی می شود. در این مقاله سعی بر آن خواهد بود تا قطعات الکترونیکی به صورت مختصر معرفی شود. در مقالات بعدی، سعی خواهیم کرد که نحوه ی استفاده و از این قطعات برای ساخت مدارهای مختلف را بررسی کنیم. 1- مقاومت اولین و ساده ترین قطعه در الکترونیک، مقاومت است. همانگونه که از نام این قطعه برمی آید، این قطعه در برابر عبور جریان مقاومت می کند. به این ترتیب با افزایش مقدار آن، جریان عبور از این قطعه کاهش و با کاهش آن، جریان عبوری از آن افزایش می یاب...
Read More